Spoločnosť Národná energetická, a.s. je materskou spoločnosťou firiem, ktoré prevádzkujú jednotlivé systémy centrálnej výroby a distribúcie energie. Naplnenie týchto cieľov dosahujeme najmä vďaka profesionalite našich pracovníkov , zameraním na najmodernejšie technológie, vysokou investičnou aktivitou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie.